Chirurgia

Ako sa objednať

Na operáciu čreva robotický je pacient odoslaný na jednu z uvedených ambulancií praktickým lekárom, resp.iným lekárom špecialistom. O type výkonu rozhodne lekár na ambulancii. Vhodnosť zákroku musí posúdiť lekár operatér. Preto je potrebná konzultácia na chirurgickej ambulancii:
IV. Chirurgická ambulancia – doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
Telefón: 048/441 3015
Lôžková časť, monoblok B1, 5. poschodie
II. Chirurgická ambulancia – MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD, MBA, MUDr. Ondrej Šoltýs
Telefón: 048/441 3546
Poliklinika, 1. poschodie