Robotika v urológii

Roboticky asistovaná cystektómia

Indikácie

K radikálnej cystektómii sú indikovaní pacienti s invazívnym karcinómom močového mechúra (nádor infiltruje svalovinu močového mechúra, má plošný charakter) alebo pacienti s povrchovým nádorom s vysokým rizikom progresie.

Zákrok

Radikálna cystektómia je komplexný operačný výkon, ktorý u muža zahŕňa odstránenie močového mechúra a prostaty a u ženy odstránenie močového mechúra, močovej rúry, prednej steny pošvy a maternice. Súčasťou operácie je u obidvoch pohlaví rozšírená panvová lymfadenektómia. Ide o odstránenie lymfatického tkaniva, ktoré sa nachádza v okolí veľkých ciev v panve s cieľom zvýšiť šancu pacienta na vyliečenie (v prípade metastáz v lymfatických uzlinách). Po odstránení močového mechúra a lymfatických uzlín nasleduje tzv. rekonštrukčná fáza operácie, ktorej cieľom je vyriešiť deriváciu moču.
Existuje niekoľko spôsobov derivácie, ktoré môžeme v podstate rozdeliť na kontinentné a inkontinentné. Príkladom kontinentnej derivácie moču je vytvorenie „nového“ močového mechúra z tenkého čreva, ktorý sa napojí na močovú rúru. Pacient nemá vývod, močí močovou rúrou a kontinencia moču je zebezpečená zvieračom na úrovni panvového dna. Pacienti môžu mať únik moču v noci. Tento spôsob derivácie je možné urobiť preferenčne u mužov selektovaných na základe rozsahu nádoru (nádor nesmie zasahovať do prostatickej časti). U žien je tento spôsob derivácie limitovaný vzhľadom na krátkosť močovej rúry. Príkladom inkontinentnej derivácie moču je vytvorenie urostómie zo segmentu tenkého čreva, ktorý slúži na transport moču navonok. Moč odteká permanentne a zbiera sa do sáčku, ktorý je pomocou špeciálnej podložky fixovaný na kožu v okolí stómie. Tento spôsob derivácie vyžaduje pravidelnú starostlivosť (ošetrovanie kože v okolí stómie, výmena podložky a sáčku).
Radikálna cystektómia je časovo aj technicky náročný operačný výkon. Operácia sa vykonáva v celkovej anestéze a samotný zákrok trvá od 4 do 6 hodín, v komplikovanejších prípadoch aj viac. Pooperačný priebeh môžu sprevádzať viaceré komplikácie. Najčastejšou komplikáciou je pooperačný paralytický ileus, ktorý môže komplikovať a predlžovať pooperačný priebeh. Operáciu je možné urobiť otvoreným alebo miniinvazívnym (laparoskopicky, robotickým systémom da Vinci) spôsobom. Vo FNsP F. D. Roosevelta vykonávame tieto zákroky ako jediný v SR.

Výhody

Výhodou operácie pomocou robotického systému je, že ide o miniinvazívny spôsob operácie pri ktorej sa inštrumenty zavádzajú cez krátke incízie 8 až 12 mm. V závere operácie sa odstraňuje preparát (odstránený močový mechúr a lymfatické uzliny) cez krátku asi 5 cm ranu. Odpadajú tak komplikácie zo strany operačnej rany /hernia, rozpadnutie rany, reoperácia/.
Počas celej operácie sú črevá vo svojom prirodzenom prostredí, čo vedie k rýchlejšiemu nástupu ich činnosti a tým k rýchlejšej rekonvalescencii a skráteniu dĺžky hospitalizácie.
Minimálny zásah do integrity brušnej steny má za následok menšiu pooperačnú bolesť, čo vedie k menšej potrebe podávania analgetík. Znížená potreba analgetík má priaznivý účinok na obnovenie pohybu čriev, a tým k rýchlejšiemu návratu k normálnej strave.
Roboticky asistovaná radikálna cystektómia predstavuje alternatívu otvorenej operácie. Pri robotickej operácii máme dokonalý prehľad o operačnom poli, operujeme v anatomických vrstvách, čím minimalizujeme krvné straty.
Pri otvorenej operácii je potrebná pomerne veľká rana, črevá sú vystavené niekoľko hodín vonkajšiemu prostrediu, čo má vplyv na neskorší nástup ich činnosti. Hojenie operačnej rany môže byť negatívne ovplyvnené katabolizmom v dôsledku oneskoreného nástupu črevnej činnosti a obnoveniu perorálneho príjmu potravy.

K ďalším výhodám robotickej radikálnej cystektómie patria:

 • minimálne krvné straty (nižšia potreba transfúzie)
 • menšia pooperačná bolesť, menšia potreba analgetík
 • rýchlejšia rekonvalescencia
 • kratšia doba hospitalizácie
 • menej komplikácií

Pooperačný režim

Pacient je na 24 hodín po operácii umiestnený na JIS-ku za účelom monitorovania vitálnych funkcií. Pacienti dostávajú potrebné množstvo výživy a tekutín vo forme infúzií. S cieľom minimalizovať zápalové komplikácie pacienti dostávajú na 72 hodín antibiotiká.
Hlavným cieľom pooperačnej starostlivosti je čo najskôr obnoviť črevnú činnosť, ktorá je potrebná pre zahájenie príjmu normálnej stravy. Za týmto účelom bol do praxe zavedený tzv. ERAS protokol, čo je súbor opatrení, ktorý má viesť k rýchlejšej obnove črevnej činnosti.
Skorá mobilizácia pacientov spolu s podávaním nízkomolekulárneho heparínu je prevenciou vzniku hlbokej venóznej trombózy a prípadnej embólii do pľúc. Priemerná dĺžka hospitalizácie je 10 až 14 dní. Niekoľko dní pred plánovaným prepustením je pacient, ako aj rodinný príslušníci, edukovaný ohľadom starostlivosti o stómu.

Naše služby

Aké máte možnosti na II. Urologickej klinike SZU vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica?

 1. Ak máte záujem o nadštandardnú izbu informujte sa na mschwarzova@nspbb.sk.
  Cenník
 2. Môžete si vybrať operatéra. Doplatok na operáciu (výber operatéra) je Cenník
 3. Počas hospitalizácie Vás môžu sprevádzať vaši príbuzní. Ubytovať sa môžu v našom ubytovacom zariadení na 2. poschodí lôžkovej časti v monobloku B1. Objednať si ho môžete cez príjmovú kanceláriu +421 48 441 3196.
  Cenník