Robotika v urológii

Roboticky asistovaná parciálna nefrektómia

Obličky a močový systém

Obličky sú párové orgány fazuľového tvaru uložené v lumbálnej oblasti, po oboch stranách chrbtice. Ich hlavnou úlohou je filtrovať krv a tvoriť moč, a tým zbaviť telo odpadových látok. Ako krv preteká obličkami, odstraňujú sa z nej odpadové látky a prebytočná voda. Výsledná tekutina – moč – sa zbiera v obličkovej panvičke, odteká z obličky močovodom do močového mechúra, kde sa uskladňuje. Po naplnení močového mechúra sa moč vyprázdňuje cez močovú rúru. Navyše, obličky pomáhajú kontrolovať krvný tlak a regulovať tvorbu červených krviniek.

Rakovina obličky

Rakovina obličky je po rakovine prostaty a nádoroch močového mechúra tretím najčastejším urologickým malígnym nádorom. Na Slovensku sa každoročne vyskytne približne 600 nových karcinómov obličiek. Výskyt rakoviny obličiek stúpa na celom svete, najmä však vo vyspelých krajinách.
Rakovina obličiek postihuje dvakrát častejšie mužov ako ženy s najvyšším výskytom medzi 60 – 70 rokom života. V súčasnosti príčiny rakoviny obličiek stále nepoznáme. Dobre ale poznáme spojitosť s fajčením. U fajčiarov sa rakovina obličky vyskytne dvakrát častejšie ako u nefajčiarov. Čím dlhšie pacient fajčí, tým je u neho väčšie riziko vzniku rakoviny obličky. Ďalší rizikový faktor je tučnota, vysoký krvný tlak, prípadne lieky používané na liečbu vysokého tlaku. Ďalšie faktory spojené so vznikom rakoviny sú expozícia ťažkým kovom a azbestom.
Diagnostika. Vďaka dostupnosti moderných zobrazovacích metód ako je ultrasonografia, CT či MR, je nádorové ochorenie obličiek čoraz častejšie diagnostikované vo včasnom štádiu ochorenia, a teda bez klinických prejavov. Ak už rakovina obličky má klinické príznaky /bolesť v boku, krvavý moč, hmatný nádor/ je to známka pokročilého ochorenia. Našťastie dnes drvivá väčšina pacientov prichádza na našu kliniku v prvom štádiu choroby. V tomto štádiu je ochorenie plne vyliečiteľné, liečbu predstavuje chirurgická operácia. Ak je nádor obličky vhodne uložený nie je potrebné vyberať celú obličku, aby sme pacienta vyliečili. Stačí vybrať len nádor s neveľkým lemom zdravého parenchýmu. Pacientovi teda ostane prakticky celá oblička, čo predstavuje obrovskú výhodu. U pacientov s funkčne alebo anatomicky solitárnou obličkou by radikálne odstránenie celej obličky viedlo k hemodialýze so všetkými negatívnymi dôsledkami na kvalitu života.

Robotický zákrok

Roboticky asistovaná parciálna nefrektómia sa vykonáva pomocou robotického systému da Vinci. Vo FNsP F. D. Roosevelta pracujeme so systémom da Vinci X od firmy Intuitive Surgical.
Operačný výkon je vykonávaný v celkovej anestézii a trvá približne 1,5 – 2 hodiny. Operácia je robená pomocou prístupov do dutiny brušnej (trokary), cez ktoré sa zavedú špeciálne nástroje, ktorými operatér vykonáva celý operačný výkon. Operácia vyžaduje dvoch skúsených operatérov, jeden je za konzolou a druhý pri pacientovi. Asistent pomáha pri disekcii a hemostáze, mení inštrumenty, zavádza šitie, klipy a nakladá cievny klem. 
Pacient je uložený do lumbotomickej polohy. Po zavedení portov nasleduje docking – zapojenie portov na ramená robota. Rozsah mobilizácie obličky závisí od lokalizácie nádoru. Vo väčšine prípadov nie je potrebná extenzívna mobilizácia obličky. Nasleduje zastavenie prietoku krvi obličkou /tzv. teplá ischémia/ zavedením cievneho klemu, resekcia tumoru a sutúra spodiny. Po ukončení sutúry kontrolujeme hemostázu, k obličke ukladáme drén. Tumor odstránený z obličky sa z tela vyberá v špeciálnom plastovom vaku cez malý kožný rez. Konečným výsledkom je 5 malých jazvičiek na brušnej stene.

Výhody a výsledky

Azda najväčšou výhodou robotickej parciálnej resekcie oproti otvorenej operácii je neporovnateľne menší rez. S tým je samozrejme spojená výrazne menšia bolestivosť a rýchlejšia rekonvalescencia. Kým pri otvorenej operácii má pacient 20 – 25 cm dlhú jazvu, pri robotickej operácii je to len pár drobných mini-incízií.
Bezpečnosť a dobré výsledky boli opakovane dokázané viacerými štúdiami.  V prípadoch, keď je technicky možné obličku zachovať, roboticky asistovaná resekcia obličky je bezpečná miniinvazívna metóda a na našom pracovisku predstavuje už zlatý štandard.
Ďalšie výhody sú:
 • Najpokročilejšia technika operačnej liečby
 • Precízny operačný zákrok s krátkou teplou ischémiou
 • Nízka strata krvi
 • Menej pooperačných komplikácií
 • Excelentné onkologické výsledky
 • Krátka hospitalizácia
 • Kozmetický efekt

Pred operáciou

Aké vyšetrenia sú nutné pred plánovanou operáciou?

 1. Výsledok zobrazovacieho vyšetrenia – CT, MR, USG
 2. Interné predoperačné vyšetrenie a hemokoagulačné testy
 3. Anestéziologické predoperačné vyšetrenie (môže sa urobiť aj u nás)
 4. Vynechať lieky na riedenie krvi 10 dní pred operáciou
 5. Ak ste nahlásený na operáciu inde, musíte sa odhlásiť, pretože zdravotná poisťovňa nám neumožní objednať Vás na operáciu u nás.
 6. Približná dĺžka hospitalizácie je 5 dní
 7. Ak máte závažné ochorenie, alebo ste absolvovali v minulosti brušnú operáciu, je potrebné aby ste to oznámili ošetrujúcemu lekárovi
Vyltačiť

Pooperačný režim

Pacient má po výkone zavedený drén v dutine brušnej. Ten je odstránený prvý alebo druhý deň po operácii. Má tiež zavedenú močovú cievku, ktorú odstraňujeme akonáhle je pacient mobilizovaný. Pacient je hospitalizovaný približne 4 dni. Odhadovaný čas rekonvalescencie sú dva až štyri týždne.

Naše služby

Aké máte možnosti na II. Urologickej klinike SZU vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica?

 1. Ak máte záujem o nadštandardnú izbu informujte sa na mschwarzova@nspbb.sk.
  Cenník
 2. Môžete si vybrať operatéra. Doplatok na operáciu (výber operatéra) je Cenník