Krčné lekárstvo
Pre odstránenie nádoru roboticky musí vhodnosť zákroku posúdiť lekár-operatér.
Preto je potrebná predchádzajúca konzultácia na našej ORL ambulancii:

ORL onkologická ambulancia - MUDr. Tomáš Pniak, PhD.
Telefón: 048/441 3625
Poliklinika, II. poschodie