Chirurgia

Náš tím

doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
MUDr. Ladislav Šinkovič, PhD, MBA
MUDr. Ondrej Šoltýs