Robotika v urológii

Roboticky asistovaná prostatektómia

Rakovina prostaty

Prostata je žľaza, ktorú zaraďujeme k mužským pohlavným orgánom. Veľmi úzko súvisí s močovou sústavou. Je uložená tesne pod močovým mechúrom a prechádza cez ňu
močová rúra. K prostate sú pripojené semenné mechúriky, kde ústia semenovody, ktorými sem cestujú mužské pohlavné bunky – spermie. Spermie sa vytvárajú v semenníkoch, ktoré sú uložené v miešku. (obr.1) Hlavnou funkciou prostaty je vytvárať sekrét, ktorý pomáha spermiám dosiahnuť kvalitu a pohyblivosť dostatočnú na oplodnenie ženského vajíčka, dáva spermiám energiu a zlepšuje ich schopnosť prežiť v ženských pohlavných orgánoch. Sekrét spolu so spermiami vytvára ejakulát, ktorý je uložený v semenných mechúrikoch. Počas sexuálneho aktu sa dostáva do močovej rúry v oblasti prostaty. Prostata teda vlastne spája močový a pohlavný systém u muža.
Ochorenie. Prostata môže trpieť rôznymi ochoreniami. Vážnym ochorením prostaty je rakovina prostaty (karcinóm prostaty – CaP). (obr.2) Karcinóm prostaty patrí medzi najčastejšie onkologické ochorenia mužov vo väčšine krajín sveta. Na Slovensku je incidencia karcinómu prostaty cca 70 prípadov na 100 000 mužov, čo predstavuje približne 3500 novo diagnostikovaných ochorení ročne. Na celkovom počte onkologických ochorení sa karcinóm prostaty podieľal 11,2 %, čo predstavuje štvrté miesto vo výskyte onkologických ochorení mužov na Slovensku. Výskyt karcinómu prostaty má stále stúpajúci charakter.
Rakovina prostaty je ochorenie, ktoré sa vyskytuje hlavne u mužov po 50. roku veku. Je však možný výskyt aj u mladších mužov, hlavne vtedy, ak sa karcinóm prostaty vyskytol v ich rodine (otec, starý otec, brat). Podobne ako väčšina nádorových ochorení je aj rakovina prostaty v začiatočných štádiách bez príznakov.
Prevencia. V našom zdravotnom systéme má každý muž nad 50 rokov právo na urologickú preventívnu prehliadku, kde sa vyšetruje aj PSA. Muži, ktorí majú rodinný výskyt rakoviny prostaty majú nárok na vyšetrenie PSA už od 45 rokov.
Diagnostika. Podozrenie na rakovinu prostaty sa dá dokázať jednoduchým testom z krvi – vyšetrením PSA. PSA (prostata špecifický antigén) je špeciálna bielkovina, ktorá sa vyskytuje len v bunkách prostaty. Jej normálna hladina je 3,0 ng/ml (hodnota sa môže jemne líšiť podľa laboratória). V prípade, ak je PSA vyššie ako norma, je potrebné myslieť na možnosť, že pacient má rakovinu prostaty.
Ak je hodnota PSA zvýšená nad normálnu hranicu (3 ng/ml), a ostatné vyšetrenia vylúčia zápal prostaty alebo benígnu hyperpláziu, je nutné vykonať biopsiu prostaty.
Biopsia je odber tkaniva z prostaty pomocou špeciálnej ihly pod kontrolou sonografie. Je potrebné odobrať minimálne 10 vzoriek. Vzorky sa následne pošlú na histologické vyšetrenie.
Jedine na základe histologického nálezu je možné stanoviť a dokázať rakovinu prostaty.

Liečba. Ak sa podarí toto ochorenie včas diagnostikovať, čo znamená, že sa ochorenie
nešíri mimo prostatu a nie sú prítomné metastázy, dá sa veľmi úspešne liečiť. Podľa hodnoty PSA, veku pacienta, klinického nálezu a nálezu v biopsii prostaty je možné pacientovi navrhnúť nasledovné možnosti liečby:

 • Aktívne sledovanie
 • Brachyterapia
 • Rádioterapia
 • Operačná liečba

Určiť najvhodnejší typ liečby je spoločné rozhodnutie lekára a pacienta. Je nutné aby sledovalo maximálny prospech pacienta.
Operačná liečba má najlepšie výsledky z hľadiska dlhodobej onkologickej kontroly ochorenia. Operácia sa môže vykonávať klasickým (otvoreným) spôsobom, laparoskopicky alebo roboticky.

Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia sa vykonáva pomocou robotického systému da Vinci. Vo FNsP F. D. Roosevelta pracujeme so systémom da Vinci X 4 – generácie od firmy Intuitive Surgical.

 Výhody a výsledky

 • Onkologické výsledky: až 95 % pacientov, ktorí boli operovaní pre karcinóm prostaty sa dožíva viac ako 15 rokov.
 • Kontinencia moču: viac ako 85 % pacientov je po robotickej operácii po pol roku plne kontinentných, resp. nosia jednu bezpečnostnú vložku denne. Po jednom roku nemá problém s inkontinenciou moču 90 % až 95 % pacientov.
 • Erektilná funkcia: porucha sexuálnej funkcie je závažnou hrozbou pre pacientov, ktorí absolvujú radikálnu prostatektómiu, zvlášť pre sexuálne aktívnych mužov. U pacientov s dobrou sexuálnou funkciou sú výsledky priamo úmerné technike operačnej liečby. Roboticky asistovaná operácia umožňuje plne zanechať celý nervovo-cievny zväzok, ktorý je za erekciu zodpovedný. Pri nervy šetriacej roboticky asistovanej radikálnej prostatektómii je po operácii sexuálne aktívnych 70 až 80 % mužov.

Ďalšie výhody sú:

 • Najpokročilejšia technika operačnej liečby
 • Precízny operačný zákrok
 • Menej bolesti
 • Nízka strata krvi
 • Menej pooperačných komplikácií
 • Excelentné onkologické výsledky
 • Krátka hospitalizácia
 • Rýchla rekonvalescencia
 • Kozmetický efekt
Roboticky asistovaná radikálna prostatektómia predstavuje bezpečnú operačnú techniku s vynikajúcimi výsledkami. Vo vyspelých štátoch sveta sa až 80 % všetkých radikálnych prostatektómií robí pomocou robota. Na Urologickej klinike FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica sme vykonali viac ako 1 500 robotických radikálnych prostatektómií. Ročne vykonávame viac ako 50 % všetkých radikálnych prostatektómii v SR.

Pred operáciou

Aké vyšetrenia sú nutné pred plánovanou operáciou?

 1. Výsledok PSA
 2. Výsledok biopsie prostaty
 3. MR prostaty (ak Vám bola odporučená)
 4. Interné predoperačné vyšetrenie a hemokoagulačné testy
 5. Anestéziologické predoperačné vyšetrenie (môže sa urobiť aj u nás)
 6. Vynechať lieky na riedenie krvi, resp. ich zmeniť za nízkomolekulárny heparín 10 dní pred operáciou
 7. Ak ste nahlásený na operáciu inde, musíte sa odhlásiť, pretože zdravotná poisťovňa nám neumožní objednať Vás na operáciu u nás.
 8. Približná dĺžka hospitalizácie je 4 až 5 dní
 9. Ak máte závažné ochorenie, alebo ste absolvovali v minulosti brušnú operáciu, je potrebné aby ste to oznámili ošetrujúcemu lekárovi
Vyltačiť

Výkon

Operačný výkon je vykonávaný v celkovej anestézii a trvá približne 2 hodiny. Operácia je robená pomocou prístupov do dutiny brušnej (trokary), cez ktoré sa zavedú špeciálne nástroje, ktorými operatér vykonáva celý operačný výkon. (obr.6)
Prostata sa odstráni v špeciálnom plastovom vaku cez malý kožný rez. Konečným výsledkom je 5 malých jazvičiek na brušnej stene.

Pooperačný režim

Pacient má po výkone zavedený drén v dutine brušnej, ktorý je odstránený druhý deň po operácii. Taktiež má zavedenú močovú cievku, ktorú odstraňujeme 5. až 10. deň po operácii. Pacient je hospitalizovaný približne 5 dní. Odhadovaný čas rekonvalescencie sú dva až štyri týždne.

Naše služby

Aké máte možnosti na II. Urologickej klinike SZU vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica?

 1. Ak máte záujem o nadštandardnú izbu informujte sa na mschwarzova@nspbb.sk.
  Cenník
 2. Môžete si vybrať operatéra. Doplatok na operáciu (výber operatéra) je Cenník