Krčné lekárstvo

Roboticky asistovaná resekcia tumorov hltana

Rakovina hltana

Predná časť hltanu (koreň jazyka) a bočné steny (krčné mandle) sú najčastejšími nádorovo postihnutými oblasťami hltana. Na Slovensku je incidencia 4,6 prípadov na 100 000 obyvateľov ročne, pričom muži sú postihnutí 4x častejšie ako ženy. Priemerný vek pacientov je medzi 50 – 60 rokmi. Za rizikové faktory rakoviny hltana je považované fajčenie a alkohol, pričom riziko vzniku rakoviny narastá pri ich súčasnej expozícii. Ďalší významný epidemiologický faktor je infekcia HPV (Human Papilloma Virus), korá sa významným spôsobom podieľa na súčasnom náraste ochorení.

Príznaky

Príznakmi tumoru hltana sú bolesť, pocit cudzieho telesa, pálenie, štípanie, obtiažne prehĺtanie. Neskorými príznakmi je nechutenstvo, chudnutie a zhoršené dýchanie.

Diagnostika

V prípade ťažkostí a podozrenia pri ORL vyšetrení sa vykonajú zobrazovacie vyšetrenia (SONO, CT, event. MR krku) so zameraním na oblasť hltanu a krčných uzlín. Ďalším krokom je biopsia tumoru vykonaná v lokálnej alebo celkovej anestézii.
Jedine na základe histologického nálezu je možné diagnostikovať rakovinu hltanu.
V prípade, ak sa podarí toto ochorenie včas diagnostikovať, dá sa úspešne liečiť.

Liečba

Podľa veku pacienta, klinického nálezu a nálezu v biopsii je možné zvoliť nasledovné liečebné modality:
 • Onkologická liečba (rádioterapia, chemoterapia)
 • Operačná liečba
Určiť najvhodnejší typ liečby je spoločné rozhodnutie lekára a pacienta. Je nutné aby sledovalo maximálny prospech pacienta.
Operačná liečba v kombinácii s onkologickou liečbou má najlepšie výsledky z hľadiska dlhodobej onkologickej kontroly ochorenia. Operácia sa môže vykonávať klasickým (otvoreným) spôsobom, endoskopicky alebo roboticky.
Roboticky asistovaná reskcia tumoru hltana sa vykonáva pomocou robotického systému da Vinci. Vo FNsP F. D. Roosevelta pracujeme so systémom da Vinci X od firmy Intuitive Surgical.

Pred operáciou

Aké vyšetrenia sú nutné pred plánovanou operáciou?

 1. Výsledok biopsie tumoru (ak je k dispozícii)
 2. MR alebo CT krku (ak Vám bolo vykonané)
 3. Interné predoperačné vyšetrenie a hemokoagulačné testy
 4. Anestéziologické predoperačné vyšetrenie (môže sa urobiť aj u nás)
 5. Vynechať lieky na riedenie krvi 10 dní pred operáciou
 6. Ak ste nahlásený na operáciu inde, musíte sa odhlásiť, pretože zdravotná poisťovňa nám neumožní objednať Vás na operáciu u nás.
 7. Približná dĺžka hospitalizácie je 5 dní
 8. Ak máte závažné ochorenie, je potrebné aby ste to oznámili ošetrujúcemu lekárovi
Vyltačiť

Výkon

Operačný výkon je vykonávaný v celkovej anestézii a trvá približne 2 hodiny. Operácia je robená prístupom cez ústa, cez ktoré sa zavedú špeciálne nástroje, ktorými operatér vykonáva celý operačný výkon. Podľa rozsahu tumoru a nálezu na zobrazovacích vyšetreniach je obvykle doplnené i operačné odstránenie uzlín krku z vonkajšieho rezu.

Výhody

V porovnaní s klasickými vonkajšími prístupmi pri nádoroch hltana môže pacient profitovať z nasledujúcich výhod:

 • Najpokročilejšia technika operačnej liečby, precízny operačný zákrok
 • Menej bolesti pooperačne
 • Nižšia strata krvi
 • Menej pooperačných komplikácií
 • Nie je nutnosť preťať dolnú čeľusť v prístupovej fáze operácie
 • Nižšia potreba vykonania tracheotómie (zaistenia dýchacích ciest vykonaním otvoru v priedušnici)
 • Kratšia hospitalizácia
 • Rýchlejšia rekonvalescencia
 • Kozmetický efekt (menej jaziev na krku)
 • Lepšie funkčné výsledky (rehabilitácia prehĺtania)

Pooperačný režim

Pacientovi sa po operácii horšie prehĺta, a preto sa pooperačne podáva tekutá a kašovitá strava. Niekedy je na prechodnú dobu zavedená do žalúdka vyživovacia cievka. V prípade ošetrenia krčných uzlín vonkajším prístupom je v rane zavedený drén na 2 – 3 dni. Pacient je hospitalizovaný približne 5 – 7 dní. Odhadovaný čas rekonvalescencie sú dva až štyri týždne.

Naše služby

Aké máte možnosti na ORL oddelení vo FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica?

 1. Môžete si vybrať operatéra. Doplatok na operáciu (výber operatéra) je Cenník
 2. Počas hospitalizácie Vás môžu sprevádzať vaši príbuzní. Ubytovať sa môžu v našom ubytovacom zariadení na 2. poschodí lôžkovej časti v monobloku B1. Objednať si ho môžete cez príjmovú kanceláriu +421 48 441 3196.
  Cenník