Urológia

Cenník

Kód vo FP
Položka
Jednotková cena
ROB04
Výber lekára – operatéra pri robotickej operácii (platné od 1.6.2020)
350,00