Urológia

Náš tím

MUDr. Vladimír Baláž, PhD. – vedúci centra
MUDr. Jozef Babeľa, PhD.
MUDr. Viliam Kubas
MUDr. Roman Farra